αναστολείς CYP1A2

Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας σε αγωγή με αγομελατίνη