φωσφοκινάση κρεατίνης

Φωσφοκινάση κρεατίνης (CPK)