ναρκοληψία

Εμβόλιο κατά του ιού της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)v
Υπερβολική δόση αμφεταμινών