σωματικό βάρος

Αντιδιαβητικά φάρμακα - Αναστολείς συμμεταφορέων νατρίου γλυκόζης
Νευρική ανορεξία