Διαφορική διάγνωση


Μία προσέγγιση στη διαφορική διάγνωση πολυάριθμων κλινικών εικόνων και συμπτωμάτων που απαντούν συχνά στην καθημερινή ιατρική πρακτική ως βοήθημα στην πιθανή προσέγγιση της διάγνωσης ενός ορισμένου κλινικού προβλήματος.


Σημεία και συμπτώματα
Καταμέτρηση Άρθρων: 8

Κοινά κλινικά σημεία και συμπτώματα συχνών και μη, νοσημάτων της καθημερινής κλινικής πράξης που χρίζουν περαιτέρω διαφορικής διάγνωσης και αντιμετώπισης.

Εργαστηριακά ευρήματα
Καταμέτρηση Άρθρων: 1

Συνήθη εργαστηριακά ευρήματα κλινικών νοσημάτων που χρίζουν αξιολόγησης και διαφορικής διάγνωσης.