Υποβοηθούµενη αναπαραγωγή: Αναγκαιότητα η ψυχολογική υποστήριξη

Βασικές έννοιες:

  • Τι είναι Υπογονιμότητα: ο όρος υπογονιμότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανικανότητα σύλληψης κατά τη διάρκεια ενός έτους σεξουαλικής επαφής χωρίς αντισύλληψη.
  • Τι είναι Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή: Σύμφωνα με το Νόμο υπ.αριθ. 3305 (ΦΕΚ Α΄17 27.1.2005), Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (Ι.Υ.Α.) ορίζεται κάθε περίπτωση κυοφορίας και τεκνοποίησης που επιτυγχάνεται με μεθόδους άλλες πλην της φυσιολογικής ένωσης άνδρα και γυναίκας και οι οποίες εφαρμόζονται σε ειδικά οργανωμένες μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.).

Σχετικά άρθρα