Πνευμονικές αγγειίτιδες

Οι αγγειίτιδες είναι νοσήματα που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή του τοιχώματος των αγγείων, με αποτέλεσμα την ισχαιμία των τελικών οργάνων. Οι αγγειΐτιδες ταξινομούνται παθολογοανατομικά ανάλογα με το μέγεθος των κατ’ εξοχήν προσβαλλόμενων αγγείων, αλλά και ανάλογα με την παρουσία των ειδικών αντισωμάτων έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων (ANCA - Anti Neutrophil Cytoplasmic Antibodies) που φαίνεται να αποτελούν τον πιθανό παθογενετικό μηχανισμό.

Η φλεγμονή ολόκληρου του αγγειακού τοιχώματος γίνεται με κυτταρική διήθηση αυτού από ουδετερόφιλα (λευκοκυττοκλαστική αγγειίτιδα) ή από λεμφοκύτταρα (κοκκιωματώδη αγγειίτιδα).

  1. Κοκκιωμάτωση του Wegener.
  2. Αλλεργική αγγειίτιδα και κοκκιωμάτωση (σύνδρομο Churg–Strauss)
  3. Λεμφωματοειδής κοκκιωμάτωση.
  4. Βρογχοκεντρική κοκκιωμάτωση.
  5. Αγγειίτιδες από υπεραισθησία (και η πορφύρα Henoch - Schonlein).
  6. Σύνδρομο Goodpasture.

Σχετικά άρθρα

Υπεζωκοτική συλλογή

Άσθμα

Πνευμοθώρακας