Πρώτες βοήθειες είναι η ακολουθία ενεργειών που πρέπει να πραγματοποιούνται βήμα προς βήμα με σκοπό καταρχήν την αποφυγή του θανάτου κατά δεύτερον να εμποδίσουν περισσότερο την επιδείνωση της κατάστασης του θύματος και να του προσφέρουν ανακούφιση. Δεν αποσκοπούν στην τελική θεραπεία η οποία θα γίνει πάντα στο κατάλληλο νοσοκομείο. Η σειρά των ενεργειών είναι σημαντική διότι εάν ένας χειρισμός δεν επιτελεστεί σωστά, η αποτελεσματικότητα του επόμενου μπορεί να περιοριστεί. Γίνονται από ένα ή περισσότερα άτομα (διασώστες) σε άτομο (θύμα) στο οποίο υπάρχει κίνδυνος απώλειας της ζωής του, μη αναστρέψιμη βλάβη κάποιου οργάνου ή μέλους του σώματός του.

Επείγοντα
Καταμέτρηση Άρθρων: 5

Επείγουσες καταστάσεις που χρήζουν άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης.

Φαρμακείο πρώτων βοηθειών
Καταμέτρηση Άρθρων: 5

Τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά των φαρμακείων πρώτων βοηθειών.

Πνιγμός
Καταμέτρηση Άρθρων: 1

Ατυχήματα από βύθιση σε νερό με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχουν στην υγεία και ακόμη και στην ίδια τη ζωή των θυμάτων

Δηλητηριάσεις
Καταμέτρηση Άρθρων: 4

Οδηγίες και ενημέρωση για τις δηλητηριάσεις που αποτελούν το 10% των επειγόντων ιατρικών περιστατικών παγκοσμίως

Αλλεργίες
Καταμέτρηση Άρθρων: 3

Ενημέρωση, πρόληψη και αντιμετώπιση των συχνών αλλεργικών καταστάσεων που μπορούν να αποβούν μοιραίες χωρίς αντιμετώπιση

Βλάβες του δέρματος ή και των υποκείμενων ιστών που προκαλούνται από θερμικά, χημικά, ηλεκτρικά, μηχανικά ή ακτινικά αίτια

Αιμορραγίες
Καταμέτρηση Άρθρων: 2

Εκδήλωση, διάκριση και αντιμετώπιση των αιμορραγιών

Επείγουσες καρδιαγγειακές καταστάσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης

Οδηγός επιβίωσης
Καταμέτρηση Άρθρων: 14

Οδηγός επιβίωσης για την αντιμετώπιση δυσάρεστων και επικίνδυνων καταστάσεων.