Ιπποκράτης ο Κώος
«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαµβάνειν».

Ιπποκράτης ο Κώος, 460 - 377 π.X.

Εμβόλια ενηλίκων
Καταμέτρηση Άρθρων: 25

Συνιστώμενα για ενήλικες εμβόλια από το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών όπως αυτό διαμορφώνεται από την εθνική επιτροπή εμβολιασμών

Προληπτικές εξετάσεις
Καταμέτρηση Άρθρων: 4

Συνιστώμενες προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις με βάση διεθνή διαγνωστικά πρωτόκολλα που έχουν ως σκοπό την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

Αυτοεξέταση
Καταμέτρηση Άρθρων: 5

Η αυτοεξέταση αποσκοπεί στην εξοικείωση του ατόμου με το σώμα του και συμβάλλει στην καλή αποτύπωση της κατάστασής του και στη διαπίστωση τυχόν αλλαγών που θα πρέπει να τον οδηγήσουν σε ιατρική εξέταση

Συμβουλές πρόληψης
Καταμέτρηση Άρθρων: 13

Πρακτικές συμβουλές πρόληψης, παρέμβασης και αντιμετώπισης διάφορων καταστάσεων και νοσημάτων