Φυσιολογικές τιμές αιμοδιαγράμματος

Το αιμοδιάγραμμα ή η γενική αίματος (Complete Blood Count - CBC) είναι μια σειρά μετρήσεων και παρατηρήσεων του αριθμού και της μορφολογίας των έμμορφων στοιχείων του αίματος, όπως η μέτρηση των ερυθρών και των λευκών αιμοσφαιρίων, ο λευκοκυτταρικός τύπος (διαχωρισμός κατηγοριών των λευκών αιμοσφαιρίων), η μέτρηση αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη. Στην γενική αίματος περιλαμβάνεται επίσης και η μέτρηση των αιμοπεταλίων.

Αιμοδιάγραμμα
ΠαράμετροςΣυντομογραφίαΦυσιολογικές τιμές*ΕπεξήγησηΜονάδες
Ερυθρά αιμοσφαίριαRBC

4.700.000 - 6.000.000

4.200.000 - 5.400.000

Άνδρες

Γυναίκες

Μ/μl
ΑιμοσφαιρίνηHGB

13.5 - 18.0

12.5 - 16.0

11.1-15.7

<5.0 ή >20

Άνδρες

Γυναίκες

Έφηβοι (16-18 ετών)

Άμεση αντιμετώπιση

g/dl
ΑιματοκρίτηςHCT

42.0 - 52.0

37.0 - 47.0

34.0 - 44.0

<39.00

<37.00

<20.0 ή >60.0

Άνδρες

Γυναίκες

Έφηβοι (16-18 ετών)

Αναιμία (άνδρες)

Αναιμία (γυναίκες)

Άμεση αντιμετώπιση

%
Μέσος όγκος ερυθρώνMCV

78.0 - 100

<78

>100

Φυσιολογικός

Μικροκυττάρωση

Μακροκυττάρωση

fl
Μέση περιεκτικότητα HbMCH

27.0 - 31.0

<27

Φυσιολογική

Υποχρωμία

pg
Μέση πυκνότητα HbMCHC31.4 - 38.5 g/dl
Εύρος κατανομής ερυθρών SDRDW-SD40.0 - 75.0 fl
Εύρος κατανομής ερυθρών CVRDW-CV11.0 - 16.0 %
Λευκά αιμοσφαίριαWBC

4.000 - 11.000

>11.000

<4.000

<500 ή >30.000

Φυσιολογικά

Λευκοκυττάρωση

Λευκοπενία

Άμεση αντιμετώπιση

k/μl
Ουδετερόφιλα %NEUT%45.0 - 85.0 %
Ουδετερόφιλα απόλυτος αριθμόςNEUT

2.4 - 9.2

>8.000

<1.500

<5.000

Φυσιολογικός

Ουδετεροφιλία

Ουδετεροπενία (ενήλικες)

Ουδετεροπενία (νεογνά)

k/μl
Λεμφοκύτταρα %LYMPH %20.0 - 45.0 %
Λεμφοκύτταρα απόλυτος αριθμόςLYMPH

1.000 - 4.000

>4.000

>7.500

>9.000

<1.000

Φυσιολογικός

Λεμφοκυττάρωση (ενήλικες)

Λεμφοκυττάρωση (έφηβοι)

Λεμφοκυττάρωση (βρέφη)

Λεμφοπενία

k/μl
Μονοκύτταρα %MONO %2.0 -10.0 %
Μονοκύτταρα απόλυτος αριθμόςMONO

100 - 1.000

>1.000

<100

Φυσιολογικός

Μονοκυττάρωση

Μονοκυτταροπενία

k/μl
Ηωσινόφιλα %ΕΟ %2.0 - 6.0 %
Ηωσινόφιλα απόλυτος αριθμόςΕΟ

100 - 400

>450

<50

Φυσιολογικός

Ηωσινοφιλία

Ηωσινοπενία

k/μl
Βασεόφιλα %ΒΑSΟ %0.0 - 1.0 %
Βασεόφιλα απόλυτος αριθμόςΒΑSΟ

0 - 100

>200

<20

Φυσιολογικός

Βασεοφιλία

Βασεοπενία

k/μl
ΑιμοπετάλιαPLT

150.000 - 400.000

<150.000

>400.000

<20.000

Φυσιολογικά

Θρομβοπενία

Θρομβοκυττάρωση

Κίνδυνος αιμορραγιών

k/μl
ΑιμοπεταλιοκρίτηςPCT0,19 - 0,29 %
Εύρος κατανομής PLTPDW9.0 - 17.0 fl
Μέσος όγκος αιμοπεταλίωνMPV9.0 - 13.0 fl
Ποσοστό μεγάλων PLTP-LCR13.0 - 43.0 %

 

* Οι θεωρούμενες ως φυσιολογικές τιμές στις εξετάσεις αίματος ποικίλουν ανάλογα με το εργαστήριο που τις διεξάγει και για το λόγο αυτό αναφέρονται στα αποτελέσματα που παραδίδονται, για να χρησιμοποιηθούν ως τιμές αναφοράς. Εάν έχετε στα χέρια σας εξετάσεις από συγκεκριμένο εργαστήριο, δεχθείτε ως φυσιολογικές τιμές, τις τιμές που δίνει το εργαστήριο.

 

Διαβάστε επίσης (για την πλήρη επεξήγηση των όρων): Γενική αίματος

Πηγή: Fischbach - A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests (7th edition)

Σχετικά άρθρα

Λευκοπενία - Ουδετεροπενία

Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)

Ιδιοπαθής θρομβοκυττάρωση