Φάρμακα

Φαρμακευτική ενημέρωση
Ενημέρωση για φάρμακα εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων που κυκλοφορούν στη χώρα μας και έχουν αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα.

Νέα φάρμακα
Καταμέτρηση Άρθρων: 14

Διαβάστε και ενημερωθείτε για την κυκλοφορία νέων φαρμάκων.

Φαρμακευτική ενημέρωση
Καταμέτρηση Άρθρων: 13

Ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης.

Προειδοποιήσεις φαρμάκων
Καταμέτρηση Άρθρων: 89

Προειδοποιήσεις ασφάλειας που σχετίζονται με φάρμακα που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας.